Oproep: coronacompensatie voor verengingen is mogelijk.

Oproep: coronacompensatie voor verengingen is mogelijk.

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport in hun werking. Om de lokale besturen te helpen deze sectoren en hun verenigingen bij te staan, besloot de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro uit het Vlaams Noodfonds ter beschikking te stellen.

De gemeenteraad keurde op 31 augustus 2020 de modaliteiten goed die bepalen welke verenigingen voor een financiële compensatie in aanmerking komen.

Zo kunnen erkende verenigingen die een lokale socioculturele, sport- of jeugdwerking kunnen aantonen, een dossier indienen om een financiële compensatie te krijgen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies omwille van de coronamaatregelen.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement 'financiële compensatie voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies van verengingen omwille van corona-maatregelen'. 

Aanvragen gebeuren uitsluitend via het aanvraagformulier.

Uiterlijke indiendatum is 31 juli 2021.