Organiseer je een evenement? Speel dan op zeker

Ook al ben je als organisator heel goed voorbereid, er kan altijd iets mislopen. En dan is het handig als je verzekerd bent.

neem je voorzorgen

Pas wel op. Het is niet omdat je verzekerd bent, dat je geen voorzorgsmaatregelen moet nemen. Als een rechter oordeelt dat je niet goed hebt gehandeld (niet als een goede huisvader), draai je zelf op voor de kosten.

verplicht?

Een aantal verzekeringen zijn verplicht. Zo ben je in Koksijde verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.
En organiseer je een dansfestijn in open lucht? Dan ben je verplicht om een verzekering ‘objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing’ af te sluiten. Zo zijn toevallige passanten ook verzekerd.

slecht weer verzekerd

Voor bijna alles bestaat een verzekering. Openluchtfuif in het water gevallen door slecht weer? Ook dat kan je laten verzekeren. Hoe gespecialiseerder, hoe hoger het prijskaartje natuurlijk.

Overloop je evenement met je verzekeringsmakelaar en sluit de gepaste polissen af.

Meer info over verzekeringen vind je op https://www.fuifpunt.be/thema/verzekeringen-2 of vraag het draaiboek ‘fuiven en concerten organiseren’ op bij de jeugddienst: jeugddienst@koksijde.be.