Nieuws

Corona noodfonds verenigingen

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport in hun werking. Om de lokale besturen te helpen deze sectoren en hun verenigingen bij te staan, besloot de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro uit het Vlaams Noodfonds ter beschikking te stellen. De gemeenteraad keurde op 31 augustus 2020 de modaliteiten goed die bepalen welke verenigingen voor een financiële compensatie in aanmerking komen. Zo kunnen erkende verenigingen die een lokale socioculturele, sport- of jeugdwerking kunnen aantonen, een dossier indienen om een financiële compensatie te krijgen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies omwille van de coronamaatregelen.

Verloren voorwerpen speelpleinwerking zomer 2020

Deze zomer bleven heel wat spullen achter op de verschillende speelpleinen. Ben je iets verloren? Kom dan zeker eens kijken op de jeugddienst. Alle voorwerpen kunnen afgehaald worden tot en met 30 september. De spulletjes die niet worden opgehaald voor 30/09 zullen we binnenbrengen bij kledijbank Camino.

Inschrijvingsdatum van het aanbod opvang- en zomerkampen wordt verplaatst naar een latere datum.

De voorziene inschrijvingsdatum van het aanbod opvang- en zomerkampen ( 4 mei) wordt verplaatst naar een latere datum. Het college van burgemeester en schepenen buigt zich binnenkort over het totale zomeraanbod. Op dat moment zal ook duidelijkheid zijn over het aanbod opvang- en zomerkampen. We houden u zeker op de hoogte. Volg ook steeds onze website en officiële sociale mediakanalen voor de laatste updates. www.koksijde.be/coronavirus

Muziek

Muzieklessen

Leer een instrument bespelen zonder notenleer!

Repetitieruimte

band

Twee repetitieruimtes voor dj's met lastige buren, drummers met een te kleine keuken of fanfares met een straatverbod.

Uitleendienst

Uitlenen

pa

Verhuur van audio-visueel materiaal. Gratis uitlenen van spelmateriaal.

lokalenverhuur

Via deze link kunt u de beschikbaarheid van onze zaal nagaan. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p4rt6rBSPsVgYWFrQAFs-cYl2PIcR9p9...